Deratizacija

Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.
Deratizacija

Deratizacija je skup mjera i postupaka koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca / štakora, miševa i mišolikih glodavaca, koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici, a zbog svoje velike rasprostranjenosti, plodnosti i inteligencije predstavljaju veliku opasnost po čovjeka i njegovu okolinu.

Štetni glodavci od javnozdravstvenog interesa koji se uklanjaju deratizacijom:


Deratizacija štakora:

 • crni štakor (Rattus rattus) Linne
 • štakor plodojed (Rattus rattus var. frungivorus) Linne
 • aleksandrijski štakor (Rattus rattus var. alexandrinus) Geoffr.
 • sivi, smeđi ili kanalski ili štakor selac (Rattus norvegicus) Berkenhout

Deratizacija miševa:

 • kućni miš (Mus musculus musculus) Linne
 • kućni miš (Mus musculus domesticus) Linne
 • drugi štetni glodavci (npr. poljski miš, voluharica) za koje postoji sumnja da prenose zarazne bolesti u objektima.

Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.

Suzbijanje i smanjenje populacije štetnih glodavaca provodimo mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.

Štete koje nanose možemo podijeliti na:

 • zdravstvene – jer su prirodni rezervoari ili prijenosnici raznih zaraznih bolesti koje mogu prenijeti na čovjeka i domaće životinje. Mogućnost prijenosa bolesti je velika i stalna, budući da se uvijek nalaze u blizini ljudi ili životinja.
 • ekonomske - jer konzumiraju, oštećuju i onečišćuju velike količine hrane i druge robe.

Tvrtka BIO-SAN pruža kompletne i stručne usluge deratizacije primjenjujući najkvalitetnije rodenticide II. generacije, različitih formulacija. Izbor i vrstu formulacije zatrovanih mamaca, način i dinamiku izlaganja, te mjere opreza utvrđujemo za svaki objekt posebno uz prethodnu izradu Plana. Deratizacijske instalacije i hranilišta sa zatrovanim mamcima postavljaju se prema Planu i rasporedu izlaganja s tlocrtom objekta na unaprijed određena kritična mjesta. Svaka izložena meka propisno se označava i evidentira u shemi postavljanja. Deratizacijske instalacije sustavno nadgledavamo i po potrebi nadopunjavamo s novom količinom zatrovanog mamca ili zamjenom drugih izloženih instalacija.

Prilikom svake deratizacije posebna pažnja posvećuje se sigurnosti ljudi i domaćih životinja.
Pored navedenog u Planu i Programu provedbe deratizacije predložit će se i poduzimanje drugih mjera koje bi rezultirale smanjenjem broja glodavaca.

Za zahtjevnije korisnike, odnosno veće sustave osmislili smo i u praksi implementirali sustav izvršenja deratizacije i kontrole provedenih mjera primjenom napredne informatičko tehnološke opreme i postupaka:

 • Svaka deratizacijska instalacija označava se vlastitim bar kodom. Prilikom skeniranja bar koda za svaku instalaciju automatski se povlače ključni podaci, odnosno objekt (korisnik usluge), pozicija u objektu, broj i vrsta instalacije.
 • Osim navedenih ključnih - primarnih podataka prilikom izvršenja deratizacije ili kontrole evidentira se vrsta, količina izloženih rodenticida ( biocidnih pripravaka) za svaku pojedinu instalaciju, poduzete mjere te ocjena stanja.
 • Svi podaci u PDF formatu automatski se pohranjuju na PC server u bazu podataka za svaki objekt .
 • Po završetku deratizacije ispisuje se konačan izvještaj sa svim utvrđenim podacima i uručuje se korisniku usluge.

pošalji upit