Haccp

HACCP – Uvođenje sustava samokontrole
HACCP – UVOĐENJE SUSTAVA SAMOKONTROLE

Što je HACCP?

HACCP je sustavni preventivni pristup identifikaciji opasnosti i rizika u postupanju s hranom, a razvijan je od 1985. u prehrambenoj industriji kao dio sustava koji uključuje detaljnu analizu izvora opasnosti u postupanju s namirnicama s ciljem određivanja svih kritičnih točaka čijom kontrolom bi se opasnosti uklonile.

Utvrđivanjem kontrolnih kritičnih točaka određuju se konkretne korektivne i preventivne mjere s ciljem prevencije rizika i sprečavanja širenja bolesti koje se prenose hranom.

HACCP je sustav temeljen na znanosti u sklopu kojeg se koriste najnovija znanstvena dostignuća i spoznaje o utjecaju hrane i svega što dolazi u doticaj s hranom, na zdravlje ljudi. Sustav iziskuje stalnu kontrolu i dopunu novim saznanjima, te unos i dokumentaciju svih promjena. Izrada HACCP plana ovisi o svakom pojedinačnom proizvodu/procesu koji ima svoje osobitosti, a mora biti prilagođen svakom od njih.

HACCP sustav se primjenjuje u cjelokupnom proizvodnom lancu hrane, odnosno od proizvodnje do konzumacije hrane.

Dio preduvjetnog programa uključuje i provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Zakonska obveza:

HACCP- " The Hazard Analysis and Critical Control Point System" ili prevedeno " analiza opasnosti na ključnim kontrolnim točkama" podrazumijeva sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti namirnica, te je prema Zakonu o hrani ( NN 46/07), obavezan za sve fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti vezane uz poslovanje s hranom i hranom za životinje .

Način uspostave, provođenja i održavanja sustava sigurnosti hrane mora biti temeljen na analizi opasnosti u odnosu na vrstu i obim proizvodnje, prerade, pripreme, dorade i distribucije hrane subjekta, a osnovni zahtjevi kojima mora biti udovoljeno propisani su Pravilnikom o higijeni hrane /NN RH br. 99/07, 27/08/ i Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla /NN RH br. 99/07/.

Subjekti u poslovanju s hranom u cijelom prehrambenom lancu odgovorni su za provođenje kontinuiranog nadzora.

BIO-SAN u sklopu svojih usluga nudi :

1. Uvođenje preventivnih postupaka samokontrole po načelima HACCP sustava sukladno Vodiču dobre higijenske prakse i HACCP /odobreno od Ministarstva zdravstva RH/ za:

 • Ugostiteljstvo;
 • Trgovinu i objekte u poslovanju s hranom.

Nakon završenog postupka uvađanja samokontrole vršimo:

 • Praćenje stanja ;
 • Predlažemo mjere i postupke za poboljšanje stanja;
 • Provedbu preventivnih mjera;
 • Provedbu kurativnih mjera:
  • U slučaju infestacije objekta tvrtka Bio – San d.o.o. kao izvoditelji obveznih DDD mjera izvršava sve potrebne radnje i poduzima mjere s ciljem uništavanja mikroorganizama te suzbijanja štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca s ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta, razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca.
  • Infestacija mora biti rješavana na način da ne predstavlja rizik za sigurnost hrane, a sredstva koja se pritom koriste moraju se koristiti na način da sprječavaju kontaminaciju hrane.
 • Vršimo edukacija zaposlenih.


Neuvođenje sustava samokontrole može dovesti do:

 • gubitka radi kvarenja hrane i lošeg utjecaja na djelatnost i povjerenje kupaca;
 • pojave bolesti koje se prenose hranom, s nesagledivim posljedicama uslijed gubitka ugleda, pada prodaje, sudskih procesa, rasta nezaposlenosti , a može dovesti i do propasti tvrtke.

Tvrtke koje u svojem poslovanju koriste HACCP sustav ili su uvele postupke samokontrole po načelima istog, prepoznate su kao tvrtke s visokim standardom kvalitete čiji je osnovni cilj zdravlje i zadovoljstvo potrošača.

Ako želite postići navedene standarde obratite nam se s povjerenjem.

2. Pored uvođenje preventivnih postupaka samokontrole nudi i:

1. Savjetodavne usluge prilikom izrade HACCP studije, izradu HACCP studije u dijelu koji se odnosi na provedbu mjera sanitarne zaštite kao sastavnog i neizostavnog dijela studije;

2. Prezentaciju studije;

3. Nadzor sustava i dopunu, odnosno ažuriranje HACCP dokumentacije što podrazumijeva:

 • Utvrđivanje kritičnih točki za zadržavanje i razmnožavanje štetnih mikroorganizama, glodavaca i insekata uz stalno praćenje i evidenciju stanja na utvrđenim kritičnim točkama.
 • Rješavanje eventualne infestacije u objektu kombinacijom preventivnih, odnosno kurativnih mjera, primjenom sredstava i metoda na način koji će isključiti svaku kontaminaciju hrane i ugrožavanje zdravlja ljudi i životinja.
 • Ažuriranje dokumentacije s prijedlogom mjera za poboljšavanje stanja.

pošalji upit