Dezinfekcija

Dezinfekcija je skup različitih mjera koje se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama.
Dezinfekcija

Tijekom provođenja mjera dezinfekcije dozvoljeno je koristiti tehniku primjene, odnosno način primjene dezinficijensa i koristiti odobreno sredstvo za koje je dokazana učinkovitost, a s obzirom na način izloženosti, neće predstavljati rizik za zdravlje ljudi i neće uzrokovati onečišćenje radnih površina, predmeta, prostora ili objekata.

Uslijed neprovođenja dezinfekcije /štetni mikroorganizmi/ može doći do štetnih djelovanja mikroorganizama koja mogu uzrokovati kvarenje hrane i oboljenja kod ljudi ( otrovanja hranom, bolničke infekcije i sl.)

Učestalost i način provođenje dezinfekcije ovisi o vrsti mikroorganizama, vrsti objekta, te prirodi radnog procesa.

Metode dezinfekcijskih postupaka:

  • MEHANIČKE METODE
  • FIZIKALNE METODE
  • KEMIJSKE METODE

Provođenje mjera preventivne dezinfekcije propisano je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN RH br.79/07.) .

Tvrtka BIO - SAN u svojem poslovanju vrši usluge dezinfekcije u raznim objektima kao što su : odgojno obrazovni, zdravstveni, ugostiteljski te objektima za proizvodnju hrane i sl.
Dezinfekciju provodimo visoko kvalitetnim dezinficijensima koji imaju odobrenja Ministarstva zdravstva.

Nudimo usluge dezinfekcije klimatizacijskih komora i sustava zbog smanjenja rizika kontaminacije klimatizacijskih sustava patogenim i drugim mikroorganizmima, te neutralizacije neugodnih mirisa.

S obzirom na namjenu i stanje Vašeg objekta, ovisno o prirodi samog radnog procesa, predložit ćemo Vam plan izvođenja dezinfekcije koristeći najefikasnije dezinficijense.

pošalji upit