O nama

Sanitarna zaštita svih vrsta objekata, 30 godina Vama na usluzi
bio-san


Poštovani,

tvrtka BIO-SAN posluje od 1991. godine. Osnovna djelatnost je provođenje mjera sanitarne zaštite, odnosno mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koje predstavljaju najznačajnije / značajne / opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te ekonomskih šteta koje mogu nastati djelovanjem glodavaca i drugih štetočina.

Tvrtka pruža kompletne stručne usluge sanitarne zaštite, počevši od izrade obvezatnog Plana i programa mjera, provedbe, edukacije zaposlenih i monitoringa, odnosno u potpunosti provodi obvezatne DDD mjere na način određen Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije /NN RH br. 35/07/ za što posjeduje rješenja:

1.Ministarstva zdravstva RH;
2.Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RH za obavljanje poslova sanitarne zaštite u oblasti veterine.

Pored navedenog tvrtka pruža usluge sanitarnog inženjeringa, savjetodavne i ostale srodne usluge vezane uz sanitarnu zaštitu, sukladno HACCP standardima.

Usluge vršimo odobrenim najkvalitetnijim, u praksi provjerenim, ekološkim sredstvima, odnosno dokazanim uvoznim i domaćim sredstvima, na način koji isključuje mogućnost incidenata, bez ometanja poslovanja, s posebnom pažnjom prema imovini korisnika usluga, imajući u vidu posebnost svakog pojedinog objekta.

Poslove sanitarne zaštite implementacijom HACCP sustava izvršavaju stručni djelatnici svim poznatim metodama. Za obavljanje djelatnosti poduzeće posjeduje svu odgovarajuću i modernu opremu, kao i specijalna namjenska vozila. Redovito se obavlja stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih u cilju proširenja i poboljšanja kvalitete usluga.

Tvrtka je redovna članica Hrvatske Udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.

U dosadašnjem radu poduzeće uspješno obavlja poslove sanitarne zaštite za velik broj objekata različitih namjena, kao što su ugostiteljski objekti svih kategorija s posebnim naglaskom na hotele, objekti za promet i proizvodnju hrane i predmeta opće uporabe, poslovni i industrijski objekti svih namjena, objekti školskog i predškolskog odgoja, objekti zdravstva, objekti i sredstva javnog prometa, stambene zgrade, javne površine i objekti za smještaj i držanje životinja.

U slučaju potrebe bez obzira da li se radi o ispunjavanju zakonskih obveza kao provođenju preventivnih mjera sanitarne zaštite ili o rješavanju stvarnih problema, obratite nam se s povjerenjem. Po pregledu Vašeg objekta ili prostora predložit ćemo Vam optimalan i ekonomičan vid održavanja ili sanacije.

Dosadašnji dugogodišnji, u praksi provjeren i potvrđen rad, garancija je da smo u mogućnosti riješiti svaki Vaš problem.

Preuzimanjem brige oko održavanja Vaših objekata garantiramo da ćemo sve svoje obveze izvršavati stručno, kvalitetno i pravodobno.

S poštovanjem,

Prokurist
Milan Babić, san.inž.